DETALII FISCALE

Sponsorizarea efectuata de PLATITORII DE IMPOZIT PE PROFIT / VENIT

In cazul platitorilor de impozit pe profit / venit care efectueaza sponsorizari potrivit Codului fiscal si Legii 32/1994, sumele aferente se scad din impozitul pe profit / venit datorat, la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
- valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit / venit datorat
- valoarea calculata prin aplicarea a 0,5‰ la cifra de afaceri

Spre exemplu, presupunem ca societatea acorda sponsorizari totale în bani de 30.000 lei.
In perioada analizata, ea a realizat o cifra de afaceri de 5.000.000 lei si un profit fiscal de 2.000.000 lei, datorand un impozit pe profit / venit inainte de deducerea sponsorizarii de 320.000 lei.
In aceste conditii, impozitul pe profit / venit de plata se va diminua cu 25.000 lei, valoarea cea mai mica dintre cheltuiala cu sponsorizarea (30.000 lei), 5‰ din cifra de afaceri (25.000 lei) si 20% din impozitul pe profit /venit (64.000 lei).

Sponsorizarile se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizarile efectuate pana la 30 martie pot fi deduse, in limitele precizate mai sus, din impozitul de plata la 25 aprilie) sau anual (sponsorizarile efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, in limitele legale, din impozitul final de plata pana la 25 martie a anului urmator).
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit /venit datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 7 ani consecutivi.

Sponsorizarea efectuata de PLATITORII DE IMPOZIT PE VENITUL
MICROINTREPRINDERILOR

Incepand cu anul 2018, microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru sustinerea entitatilor
nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele
aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor (IVM) pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile
microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Spre exemplu, presupunem ca microintreprinderea acorda sponsorizari totale in bani de 5.000 lei pentru sustinerea unei unitati de cult care este furnizor de servicii sociale acreditat pentru un serviciu social licentiat.
In perioada analizata ea a realizat venituri impozabile de 3.000.000 lei, pentru care datoreaza un impozit IVM înainte de deducerea sponsorizarii de 30.000 lei (1% * 3.000.000 lei).
In aceste conditii, IVM de plata se va diminua cu 5.000 lei, valoarea cea mai mica dintre cheltuiala cu sponsorizarea (5.000 lei) și 20% din IVM (6.000 lei).
Sponsorizarile se pot deduce in fiecare trimestru sau anual (dar nu mai tarziu de 25 ianuarie a anului urmator).
Sumele care nu sunt scazute din IVM datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Vezi toate precizarile legale în codul fiscal.